top of page

Zbigniew Purczyński

Zbigniew Purczyński – urodził się w 1955 roku w Poniatowie. Jest artystą i nauczycielem akademickim. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1975-1985 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś – Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) – na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 1985 roku obronił dyplom w Pracowni Technik Litograficznych u prof. Jerzego Grabowskiego.

              W latach 1987-1993 pracował jako asystent w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego, a w latach 1993-1998 jako adiunkt w Pracowni Malarstwa prof. Mikołaja Dawidziuka. Od 1998 roku prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Był także prodziekanem tego wydziału. W latach 1999-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki i Malarstwa. Od 2005 roku jest prorektorem do spraw nauczania w macierzystej uczelni.

             Zbigniew Purczyński tworzy w zakresie grafiki, rysunku i malarstwa. Początkowy okres jego działalności związany był z litografią. Artysta, wykorzystując możliwości tej techniki, starał się nadać swym pracom cechy malarskości i malowniczości. Korzystał z pięciu, a nawet z dziewięciu matryc dla osiągnięcia efektu bogactwa wizualnego i uzyskania subtelnych zróżnicowań tonów barwnych.

Grafiki Zbigniewa Purczyńskiego stale ewoluują. Ich cechą jest wyraźnie dostrzegalna ciągłość, bowiem wszystkie pojawiające się nowości mają zapowiedź w pracach wykonanych wcześniej. To konsekwencja dostrzeżenia czegoś, co wymaga rozwinięcia i doprecyzowania – tym bardziej, że artysta operuje elementami nieprzedstawiającymi, dla których inspiracją są zjawiska znane z obserwacji przyrody.

Zbigniew Purczyński brał udział w ok. 200 wystawach krajowych i zagranicznych (m.in. we Francji, w Niemczech, w Japonii, w Anglii, we Włoszech, w Hiszpanii, w Norwegii i w Brazylii). Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany – m.in. otrzymał nagrodę roku przyznaną przez Muzeum Sztuki w Łodzi podczas Konkursu im. Władysława Strzemińskiego dla studentów PWSSP w Łodzi (1984), nagrodę za zestaw prac podczas I Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (1991), I nagrodę podczas XII Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego na Grafikę w Łodzi (1991), wyróżnienie podczas VI Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie (1995), wyróżnienie podczas IX Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze (1997), medal honorowy podczas Małej Formy Grafiki w Łodzi (2002) i wyróżnienie podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego „Triennale Tczewskie 04” w Tczewie (2004).

bottom of page