top of page

Magdalena Kacperska

Magdalena Kacperska01.webp
MK.jpg

Magdalena Kacperska

Urodzona w 1981 r. w Łodzi. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Zawodowego Studium Technik Teatralnych i Filmowych w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w latach 2003-2009. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Kępińskiego i Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej prof. Andrzeja Bartczaka. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w latach 2010-12.

W latach 2011-17 zatrudniona w ASP w Łodzi na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Małgorzaty Dobrzynieckiej-Kojder na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Od 2018 roku prowadzi Pracownię Postaw Kompozycji na Wydziale Sztuk Pięknych. W 2018 uzyskała tytuł Doktora w dyscyplinie Sztuki Piękne, na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu.

Od 2019 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w ASP w Łodzi..

Asystent Międzynarodowych Letnich Kursów PATA (od 2014 do 2018). Pomysłodawca i koordynator Akademii Kreatywnego Seniora w ASP w Łodzi od 2014 r.Współpraca z Urzędem Miasta w Łodzi - organizacja Senioraliów na terenie Uczelni od 2015 roku. Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Dydaktyki na kadencję 2016-2020, (wzrost Koordynator Dni otwartych na terenie ASP 2018-2020. Członek zespołu parametrycznego na Wydziale Tkaniny i Ubioru ( kategoria A+). Członek Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się . Prodziekan na Wydziale Sztuk Pięknych na rok 2019/20. Prorektor d/s promocji i rozwoju na kadencję 2020/24

Trzy kolejne kadencje w Zarządzie ZZNA w ASP ( dwukrotnie wice przewodnicząca w kadencji 2014-16 i 2018-20).

Nagrodzona Medalem Honorowym na XIV Międzynarodowym Triennale Małe Formy Grafiki w Łodzi w 2011 r., wyróżniona w dziedzinie grafiki w I. Międzynarodowym Konkursie Akt organizowanym przez Galerię Marquardt w Łodzi w2009 r. i V Ogólnopolskim Konkursie grafiki im. L. Meidnera w Oleśnica w 2012 r. oraz nominowana do Nagrody XV Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki w Łodzi w 2014 r. i IX Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie w 2016. Nagrody Rektora I , II i III stopnia.

Organizator i kurator wystaw zbiorowych o zasięgu międzynarodowym w Polsce i za granicą oraz plenerów intermedialnych ( od 2014 roku współorganizuje intermedialne warsztaty dla artystów między innymi z : Czech, Brazylii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz pedagogów ASP w Łodzi) . Wieloletni komisarz i kurator Konkursów im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki piękne - współpraca z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi.

Brała udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą ( Australia, Japonia, Rosja, Włochy, Luxemburg, Serbia, Francja, Kanada, Rumunia, USA, Czechy, Bułgaria).

Twórczyni wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Brała udział w warsztatach i plenerach międzynarodowych, intermedialnych i graficznych w Serbii, Włoszech, Rosji i w Polsce. Prace w zbiorach w np. w Rosji, Japonii, Włoszech, Polsce i Serbii.

Poprzez swoją twórczość i zaangażowanie w powierzone projekty przyczynia się do promocji Akademii. Jest zaangażowana w sprawy bieżące uczelni. Członkini Rad Wydziałów ( GiM, TiU) i Członek Senatu ( już jako studentka i przedstawicielka samorządu studenckiego).

Swoje kontakty z przedstawicielami innych Uczelni lub artystami spoza kraju , wykorzystuje do realizacji projektów na rzecz Akademii (wystawa artystów i pedagogów we Włoszech, Rosji ).

Twórczość w zakresie grafiki i malarstwa.

bottom of page