top of page

Grzegorz Kalinowski

Grzegorz Kalinowski.jpg

dr hab. Grzegorz Kalinowski, urodził się w 1962 roku w Łodzi. W latach 1982-1988 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom obronił w Pracowni Wklęsłodruku prof. Leszka Rózgi oraz w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Od 1989 roku jest pracownikiem dydaktycznym ASP w Łodzi. Od 1998 roku jest adiunktem tej uczelni i prowadzi Pracownię Technologii Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W latach 2008-2009 prowadził seminaria z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W latach 2006-2011 pełnił funkcję prezesa Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 2006-2008 była opiekunem artystycznym w Piano Cafe and Gallery w Łodzi. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu plenerów malarskich w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Francji i na Słowacji. Był organizatorem i kuratorem Międzynarodowego Biennale Obrazu „Quadro – Art” w Łodzi. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i ponad stu kilkudziesięciu zbiorowych. W 2012 roku został uhonorowany Odznaczeniem Zasłużony Kulturze Polskiej – przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

bottom of page