top of page

​Inauguracja projektu - AMBASADOR ŁÓDZKIEGO PLASTYKA

                                                Łódź styczeń 2018

O autorce pomysłu

Autorem oraz inicjatorem  pomysłu uhonorowania znamienitych absolwentów szkoły symboliczną statuetką jest Pani Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, prezes STOWARZYSZENIA AKADEMIA DZIECKA - Katarzyna Paliwoda.

Pani dyrektor podjęła działania w kierunku stworzenia zespołu mentorów artystycznych dla młodego pokolenia plastyków. Otwierając w 2018 roku Pierwszą Galę Wręczenia Statuetek AMBASADOR ŁÓDZKIEGO PLASTYKA opowiedziała o autorskiej idei, którą stworzyła w celu wprowadzenia nowoczesnych form edukacji międzypokoleniowej do tradycji szkolnej.

..."Jako pomysłodawca wyjaśnię genezę powstania oraz znaczenie tego wyróżnienia dla społeczności naszej szkoły.

Wzorem "Hollywoodzkich Oskarów" – nasza statuetka jest wyrazem szacunku dla osób nią obdarowywanych"...

AMBASADORZY 2018 ROKU

Zbigniew Purczyński

Zbigniew Purczyński – urodził się w 1955 roku w Poniatowie. Jest artystą i nauczycielem akademickim. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1975-1985 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś – Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) – na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 1985 roku obronił dyplom w Pracowni Technik Litograficznych u prof. Jerzego Grabowskiego.

Józef Panfil

​Józef Panfil – urodził się w 1958 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

Jest malarzem i rysownikiem, niezwiązanym z żadnym środowiskiem ani ugrupowaniem artystycznym.

Od ponad 40 lat konsekwentnie podąża własną drogą, wypracowując rozpoznawalny i ceniony przez odbiorców styl. Jego prace można oglądać m.in. w Galerii Arkady w Tomaszowie Mazowieckim, w Biurze Wystaw Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Częstochowie, a także w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Historii Miasta Łodzi i Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Obecnie od wielu lat mieszka i tworzy w Smardzewicach – w malowniczej miejscowości nad Zalewem Sulejowskim.

AMBASADORZY 2019 ROKU

trelinski.jpg

Jerzy Treliński

Jerzy Treliński – urodził się w 1940 roku w Szewnej. Jest malarzem, grafikiem, performerem i pedagogiem. W 1967 roku ukończył Państwową Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi (dziś – Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). W latach 1987-1989 kierował Katedrą Grafiki Projektowej, następnie był dziekanem Wydziału Grafiki i Malarstwa, a w latach 1992-1999 pełnił funkcję rektora uczelni. Obecnie pracuje także, jako profesor zwyczajny, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Jest założycielem Fundacji Rektorów Polskich na Rzecz Nauki Polskiej oraz członkiem łódzkiego oddziału Komisji Kultury i Sztuki Polskiej Akademii Nauk.    

zawodzinski.jpg

Waldemar Zawodziński

Waldemar Zawodziński – urodził się w 1959 roku w Zelowie. Jest reżyserem teatralnym oraz scenografem. W 1985 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi
(Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego), a w 1988 roku Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Jak sam mówi: „Po liceum plastycznym kończyłem studia plastyczne, a potem reżyserskie.

Myślę, że jednak mówić mogę o czymś w rodzaju „słuchania okiem”, o specyficznej wrażliwości na muzykę”.

ryn.jpg

Krzysztof Rynkiewicz

Krzysztof Rynkiewicz – urodził się w 1952 roku w Łodzi. Jest reżyserem filmów animowanych i scenografem, a przed debiutem filmowym był również aktorem „Teatru 77” (1977-1987). W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (dziś – Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego). W latach 1987-1997 pracował jako reżyser w Studiu Małych Form Filmowych (tzw. SE-MA-FOR). Był szefem Zakładu Filmów Rysunkowych.

AMBASADORZY 2020 ROKU

Magdalena Kacperska.jpg

Magdalena Kacperska

Urodzona w 1981 r. w Łodzi. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Zawodowego Studium Technik Teatralnych i Filmowych w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w latach 2003-2009. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Kępińskiego i Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej prof. Andrzeja Bartczaka. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w latach 2010-12.

Beata Szwed.jpg

Beata Szwed

Urodziła się w 1958 roku, pośród palety barw Podkowy Leśnej.​ W 1978 roku ukończyła Liceum Plastyczne w Łodzi. W latach 1979 - 1992 pracowała w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi jako artysta grafik. Pają jej życia jest malowanie i ogromna radość tworzenia. Maluje w zaciszu swojej pracowni (w Łodzi), w różanym ogrodzie.  Zaprasza przyjaciół i miłośników sztuki do swojej łódzkiej pracowni na bezę czwartkową przy herbacie.

AdamRadon.jpg

Adam Radoń

​Adam Radoń – ur. w 1971 roku w Brodnicy. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi i grafikę na łódzkiej ASP. Kierownik Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w „EC1 Łodzi – Miasto Kultury”  w Łodzi. Pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier.

AMBASADORZY 2021 ROKU

Małgorzata Kosiec.jpg

Małgorzata Kosiec

Małgorzata Kosiec ur. w 1975 roku  w Łodzi ukończyła w latach 1990-1995 - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi.

W latach 1995-2000  studia na Wydziale Grafiki
i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w roku 2000.

Aleksandra Gaca.jpg

Aleksandra Gaca

projektuje innowacyjne tkaniny tkane. Współpracuje z markami, architektami, producentami i instytucjami, tworząc tekstylne rozwiązania, produkty i instalacje, które przekładają tożsamość, potrzeby i zainteresowania jej klientów na tkaną formę. Jej prace pojawiają się na wystawach wnętrz, architektury, mody i sztuki.

 

 

READ MORE >

AMBASADOR 2022 ROKU

Grzegorz Kalinowski.jpg

Grzegorz Kalinoski

dr hab. Grzegorz Kalinowski, urodził się w 1962 roku w Łodzi. W latach 1982-1988 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom obronił w Pracowni Wklęsłodruku prof. Leszka Rózgi oraz w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Od 1989 roku jest pracownikiem dydaktycznym ASP w Łodzi. Od 1998 roku jest adiunktem tej uczelni i prowadzi Pracownię Technologii Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa.

 

 

bottom of page