​Inauguracja projektu - AMBASADOR ŁÓDZKIEGO PLASTYKA

                                                Łódź styczeń 2018

O autorce pomysłu

Autorem i inicjatorem pomysłu uhonorowania znamienitych absolwentów szkoły symboliczną statuetką jest Pani Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - Katarzyna Paliwoda. Otwierając Pierwszą Galę Rozdania Statuetek AMBASADOR ŁÓDZKIEGO PLASTYKA powiedziała o idei, która przyświeca temu wydarzeniu:

..."Jako pomysłodawca wyjaśnię genezę powstania oraz znaczenie tego wyróżnienia dla społeczności naszej szkoły.

Wzorem "Hollywodzkich Oskarów" – nasza statuetka jest wyrazem szacunku dla osób nią obdarowywanych"...

AMBASADORZY 2018 ROKU

Zbigniew Purczyński

Zbigniew Purczyński – urodził się w 1955 roku w Poniatowie. Jest artystą i nauczycielem akademickim. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1975-1985 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś – Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) – na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 1985 roku obronił dyplom w Pracowni Technik Litograficznych u prof. Jerzego Grabowskiego.

Józef Panfil

​Józef Panfil – urodził się w 1958 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

Jest malarzem i rysownikiem, niezwiązanym z żadnym środowiskiem ani ugrupowaniem artystycznym.

Od ponad 40 lat konsekwentnie podąża własną drogą, wypracowując rozpoznawalny i ceniony przez odbiorców styl. Jego prace można oglądać m.in. w Galerii Arkady w Tomaszowie Mazowieckim, w Biurze Wystaw Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Częstochowie, a także w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Historii Miasta Łodzi i Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Obecnie od wielu lat mieszka i tworzy w Smardzewicach – w malowniczej miejscowości nad Zalewem Sulejowskim.

AMBASADORZY 2019 ROKU

Jerzy Treliński

Jerzy Treliński – urodził się w 1940 roku w Szewnej. Jest malarzem, grafikiem, performerem i pedagogiem. W 1967 roku ukończył Państwową Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi (dziś – Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). W latach 1987-1989 kierował Katedrą Grafiki Projektowej, następnie był dziekanem Wydziału Grafiki i Malarstwa, a w latach 1992-1999 pełnił funkcję rektora uczelni. Obecnie pracuje także, jako profesor zwyczajny, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Jest założycielem Fundacji Rektorów Polskich na Rzecz Nauki Polskiej oraz członkiem łódzkiego oddziału Komisji Kultury i Sztuki Polskiej Akademii Nauk.    

Waldemar Zawodziński

Waldemar Zawodziński – urodził się w 1959 roku w Zelowie. Jest reżyserem teatralnym oraz scenografem. W 1985 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi
(Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego), a w 1988 roku Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Jak sam mówi: „Po liceum plastycznym kończyłem studia plastyczne, a potem reżyserskie.

Myślę, że jednak mówić mogę o czymś w rodzaju „słuchania okiem”, o specyficznej wrażliwości na muzykę”.

Krzysztof Rynkiewicz

Krzysztof Rynkiewicz – urodził się w 1952 roku w Łodzi. Jest reżyserem filmów animowanych i scenografem, a przed debiutem filmowym był również aktorem „Teatru 77” (1977-1987). W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (dziś – Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego). W latach 1987-1997 pracował jako reżyser w Studiu Małych Form Filmowych (tzw. SE-MA-FOR). Był szefem Zakładu Filmów Rysunkowych.