top of page

Pierwsza Gala 2018

18 stycznia 2018 roku w Auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego odbyła się Uroczysta Gala wręczenia statuetki AMBASADOR ŁÓDZKIEGO PLASTYKA - zaszczytnego tytułu wybitnym absolwentom szkoły.

Absolwenci „Łódzkiego Plastyka” z sukcesem kontynuują twórczą działalność. Uczniowie zdają na wybrane uczelnie artystyczne, m.in. do Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego czy do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wielu z nich to dzisiejsi profesorowie, dziekani i rektorzy – ludzie, którzy nie tylko poświęcili się tworzeniu, ale i nauczaniu.

Wśród wybitnych absolwentów „Łódzkiego Plastyka” warto wymienić także Barbarę Brylską i Krystynę Sienkiewicz, charyzmatyczne aktorki, które pozostawiły po sobie niezapomniane kreacje filmowe. To właśnie z myślą o takich wybitnych postaciach powstała Statuetka Ambasadora Łódzkiego Plastyka oraz tytuł Ambasadora. Autorem pomysłu na stworzenie tytułu i statuetki jest obecny Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im T. Makowskiego w Łodzi- Katarzyna Paliwoda, która będąc dydaktykiem z ponad 30 letnim stażem pracy doskonale wie, jakie ogromne znaczenie dla młodego pokolenia ma kontakt z żyjącymi autorytetami. Zwraca uwagę na  znaczenie szkoły średniej - kolebki życia zawodowego - w życiu każdego człowieka.

Wzorem dla naszej nagrody Ambasadora stała się Nagroda Akademii Filmowej – czyli znany nam "Oscar". Nagroda wręczana znamienitym aktorom, reżyserom, scenografom, dźwiękowcom.  Nagroda prestiżowa, bo związana z corocznym wyborem jednej postaci z grona kandydatów. Nasza statuetka Ambasadora trafi również do osób wybranych z listy kandydatów. Wyboru corocznie dokonywać będzie Kapituła składająca się z osób wchodzących w skład społeczności szkolnej. Co roku z grona nominowanych przez uczniów, nauczycieli, absolwentów - kandydatów wybrane zostaną dwie osoby, które w danym roku uzyskają ten zaszczytny szkolny tytuł i otrzymają statuetkę.

W tym roku Statuetka Ambasadora Łódzkiego Plastyka została przyznana po raz pierwszy. Rok 2018 jest „pierwszym”, bo inauguracyjnym, wręczono  dwie nagrody. Otrzymali je – artysta malarz Józef Panfil,  a także prof. dr hab. Zbigniew Purczyński, dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obaj Ambasadorzy są absolwentami Liceum Plastycznego w Łodzi. Pierwsza Gala rozdania Statuetek Ambasadora Łódzkiego Plastyka była uhonorowaniem tych osób, które swoją inicjatywą i aktywnością zapisały się w sferze kultury i sztuki.

Uroczystość w Auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych uświetnił swoją wizytą przedstawiciel gabinetu prof. Piotra Glińskiego, który w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał wszystkim zgromadzonym list gratulacyjny. Galę odwiedziła także p. Ewelina Wilburg-Marzec, starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach, przedstawiciele ASP w osobach Pani Rektor prof Jolanty Rudzkiej- Habisiak, Dziekan: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw, Dziekan: dr Marcin Mielczarek, a także przedstawiciele mediów. Uroczystość prowadziła p. redaktor Krystyna Piaseczna, na co dzień pracująca w TVP3 Łódź, która zaaranżowała krótkie wywiady z ambasadorami. Józef Panfil oraz Zbigniew Purczyński podzielili się z nami swoimi szkolnymi wspomnieniami, w których szczególną rolę odegrała bursa szkolna… i panujący w niej braterski klimat. Nasi Ambasadorzy dali także kilka cennych rad przyszłym młodym twórcom. Mówili również o tym, czym powinni się kierować, wybierając artystyczną drogę.

Karolina Woszczyk

Rzecznik prasowy szkoły
 

8
9
5
1
6
3
2
10
Bez tytułu
4
7
bottom of page