PRZYJACIEL SZKOŁY 2019

Paweł Olszewski

Zbigniew Szymański

Tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY - w roku szkolnym 2018/ 2019 otrzymali - Paweł Olszewski oraz Zbigniew Szymański, którzy w wyjątkowy sposób są zaangażowani w życie szkoły. Nie szczędzą swoich sił i czasu, by czynnie pomagać w przygotowaniach szkolnych wystaw i wernisaży. Aktywnie, fizycznie zaangażowani w zewnętrzną promocję szkoły. Dziękujemy.

RADA RODZICÓW - podziękowania powędrowały na ręce Pani Przewodniczącej RR.

Tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY - w roku szkolnym 2018/ 2019 również otrzymała Rada Rodziców naszej Szkoły, a ściślej nagrodę odebrała Pani Przewodnicząca RR.  W bieżącym roku rodzice bardzo aktywnie pomagali i zaangażowali się w prace na rzecz szkoły. Osobiście przez grupę Mam z Rady Rodziców została pomalowana i odświeżona sala 04.  Rada Rodziców czynnie pomagała zorganizować i prowadzić Szkolny Piknik. Uczestniczyła we wspólnych zakupach sprzętu nagłaśniającego. Ufundowała nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Współfinansowała projekty szkole, w tym plener nagrodowy. Lista zasług Rady Rodziców - przyjaciela szkoły jest długa. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczymy na dalszą pomoc.