top of page

Prelegenci - wykłady

  1. Dyrektor Alliance Française – Lucas Dymny - przedstawienie działalności Stowarzyszenia Alliance Française i zaproszenie do współpracy.

  2. Profesor Akademii Sztuk Pięknych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej – Krzysztof Rynkiewicz -tytuł wystąpienia „Innowacyjnie – czyli jak?”

  3. Doktor Politechniki Łódzkiej, wykładowca przedmiotów artystycznych - Tomasz Sobczak- tytuł wystąpienia „Czy można nauczyć kreatywności?”

  4. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Mieczysław Gajos - tytuł wystąpienia „Zamieńmy się miejscami – uczeń / nauczyciel” (model lekcji odwróconej w realiach szkoły artystycznej)

  5. Doktor Akademia Sztuk Pięknych  –  Elżbieta Hibner - tytuł wystąpienia „Od pomysłu do projektu” (jak pokierować karierą absolwenta szkoły artystycznej na rynku pracy)

  6. Dyrektor Festiwalu Komiksu  – Adam Radoń - tytuł wystąpienia „Komiks jako skondensowana forma wypowiedzi”.

  7. Wicedyrektor ds. artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. makowskiego w Łodzi - Paweł Nowakowski "Studio 03 - Łódzka Scena Plastyczna

bottom of page