top of page

Kreuj siebie i nowe pomysły –   innowacje w nauczaniu

Cel konferencji

Celem konferencji jest pobudzenie do refleksji nad znaczeniem innowacji w codziennej pracy nauczyciela i ucznia oraz wskazanie niekonwencjonalnych rozwiązań dydaktycznych, które pomagają zaciekawić, rozbudzić kreatywność i twórcze myślenie uczniów szkół artystycznych. Materiałami do dyskusji będą między innymi krótkie (1-2 minutowe) filmy przedstawiające sceny z lekcji oraz propozycje elementów lekcji, które autorzy uznali za interesujące z punktu widzenia ucznia.

Część warsztatowa – prowadzona przez prelegentów i moderatorów to praktyczny pokaz omawianych zagadnień. I tak, dla nauczycieli pionu ogólnokształcącego proponujemy dwa warsztaty. Jedne kierowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych (poprowadzi - Profesor Uniwersytetu Łódzkiego -  Mieczysław Gajos wraz z Anną Kozińska trenerem NLP, komunikacji interpersonalnej) oraz ścisłych wraz z przedsiębiorczością (poprowadzi -wykładowca  Akademia Sztuk Pięknych – dr Elżbieta Hibner).

Drugi pion kierowany jest do nauczycieli przedmiotów artystycznych - to  dwa warsztaty
w systemie wymiennym. Pierwszy dotyczący zagadnień nowych mediów, w tym komiksu jako nośnika informacji we współczesnym świecie (które poprowadzą: profesor Akademii Sztuk Pięknych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej - Krzysztof Rynkiewicz wraz z dyrektorem Festiwalu Komiksu - Adamem Radoniem.)

Drugie warsztaty są poświęcone tematyce kreatywności i innych niekonwencjonalnych form pracy z uczniem w realizacji zajęć artystycznych, w tym rysunku i malarstwa (poprowadzi je doktor Politechniki Łódzkiej, wykładowca przedmiotów artystycznych, innowator- Tomasz Sobczak.)

 

Wykłady

Wykłady - Część teoretyczna - Alliance Française

od godz. 10.00- 13.00

​FIND ME

Początek konferencji – przywitanie gości przez:

 • Starszy wizytator  Centrum Edukacji Artystycznej – dr Ewelinę Wilburg-Marzec

 •  Dyrektor Alliance Française -  Lucasa Dymnego

 •  Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych  im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - Katarzyna Paliwoda

 •  Przedstawiciel Instytutu Francuskiego - Roselyne Marty

10:30 – 11:30 – wystąpienia

 1. Dyrektor Alliance Française – - przedstawienie działalności Stowarzyszenia Alliance Française i zaproszenie do współpracy.

 2. Profesor Akademii Sztuk Pięknych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej - – tytuł wystąpienia „Innowacyjnie – czyli jak?”

 3. Doktor Politechniki Łódzkiej, wykładowca przedmiotów artystycznych - tytuł wystąpienia „Czy można nauczyć kreatywności?”

11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:00 – wystąpienia

 1. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego -– tytuł wystąpienia „Zamieńmy się miejscami – uczeń / nauczyciel” (model lekcji odwróconej w realiach szkoły artystycznej)

 2. Doktor Akademia Sztuk Pięknych - – tytuł wystąpienia „Od pomysłu do projektu” (jak pokierować karierą absolwenta szkoły artystycznej na rynku pracy)

 3. Dyrektor Festiwalu Komiksu - – tytuł wystąpienia „Komiks jako skondensowana forma wypowiedzi”.

 

13:00 – 13:30 – przejście uczestników z Alliance Française do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im.
                          T. Makowskiego w Łodzi, ul. Gandhiego 14 (odległość 10- 15 min spacerem)

13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa - OBIAD, po posiłku samodzielne zwiedzanie galerii szkolnej.

 

WARSZTATY  - podział na grupy

od godz. 14.30 -16.45

Warsztaty dotyczą następujących dziedzin:

 1. Malarstwo, rysunek i rzeźba – kreatywność i innowacyjne formy prowadzenia zajęć.

 2. Grafika, projektowanie, komiks/  Fotografia i film.

 3. Przedsiębiorczość i przedmioty ścisłe.

 4. Języki obce (obrady odbywają się w języku polskim) / Historia sztuki, historia, język polski

Warsztaty prowadzone przez prelegentów wraz z asystentami w osobach nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych w Łodzi. Zaprezentowane zostaną ciekawe rozwiązania i gotowe do zastosowania w pracy naściela przykłady Moderatorami paneli będą zaproszeni do udziału
w konferencji  profesorowie i wykładowcy. Na zakończenie konferencji, podczas podsumowania zostaną zaprezentowane na forum wypracowane grupowo materiały. Po warsztatach powstanie skrypt zawierający materiały edukacyjne przedstawione przez prowadzących oraz materiały wypracowane przez uczestników, który zostanie rozesłany zainteresowanym droga mailową. Natomiast wszelkie materiały i pomoce przygotowane na zajęcia warsztatowe rozdane zostaną w ich trakcie. Poniższa tabela przedstawia podział na grupy tematyczne.

*(dodatkowo) Przed podsumowaniem konferencji Studio 03 – Łódzka scena plastyczna – pod kierunkiem wicedyrektora ds. artystycznych - Pawła Nowakowskiego uczniowie- aktorzy Łódzkiego Plastyka zaprezentują przedstawienie z cyklu światło- dźwięk. Czas trwania etiudy 30 minut. Miejsce- sala gimnastyczna.

Warsztaty
tabela.jpg

FOTORELACJA  - wykłady, warsztaty i  spotkania

bottom of page