top of page

O Nas

Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im  T. Makowskiego w Łodzi wraz z Kadrą Pedagogiczną -zapraszają uczniów i nauczycieli szkół ogólnokształcących do współpracy.  Oferujemy warsztaty artystyczno- zawodoznawcze w ramach edukacji doradztwa zawodowego, w czasie których omawiamy specjalizacje oferowane w zawodzie plastyk. Zaprezentowane zostaną ścieżki zawodowe absolwentów Łódzkiego Plastyka. Uczniowie dowiedzą się jakiego typu działania należy podjąć, aby zostać projektantem, grafikiem, architektem, jubilerem, malarzem, rzeźbiarzem, marketingowcem.

Wspieramy, kształcimy, rozwijamy
 

W szkole realizowana jest podstawa programowa szkolnictwa ogólnego i artystycznego z obszaru zawodu PLASTYK. 

Wystawy, plenery, pikniki artystyczne
 

Szkoła organizuje dla swoich uczniów plenery malarskie. W plenerach miejskich mogą również uczestniczyć z opiekunami zainteresowani uczniowie innych szkół w ramach zawartej współpracy między szkołami. Organizowane w szkole wystawy są dobrym miejscem na wymianę doświadczenia pomiędzy środowiskiem artystycznym, a środowiskiem nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcący w obszarze działań innowacyjnych  w edukacji artystycznej / plastycznej.

Edukacja artystyczna najmłodszych
 

Talent plastyczny można kształcić i rozwijać od najmłodszych lat. Im wcześniej zaczniemy rozwijać artystyczną wrażliwość, tym szybciej dziecko dostrzeże więcej elementów plastycznych w swoim otoczeniu. Ta umiejętność przyczyni się do rozwinięcia i wykreowania własnej wrażliwości artystycznej - najcenniejszej potęgi każdego artysty. Zdobyta wiedza i doświadczenie plastyczne pomoże wybrać właściwa drogę rozwoju plastycznego. Szkoła plastyczna rozwija uzdolnienia plastyczne, kształcąc jednocześnie wrażliwość i rozwija kreatywność oraz twórcze myślenie ucznia. Warto, jeśli dziecko przejawia talent plastyczny, posłać go do tego typu szkoły.

bottom of page