Success! Message received.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych

im. T. Makowskiego w Łodzi

 

Adres:
91-012 Łódź ul. Gandhiego 14
sekretariat szkoły: zsplodz@wp.pl

tel.: (0-42) 651-23-13